Integritetspolicy

Introduktion När du besöker vår webbplats samlas information in om dig, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet på annonserna som visas på sidan. Om du inte vill att information ska samlas in bör du radera dina cookies (se instruktioner) och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan har vi utvecklat vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den. Småkakor Webbplatsen använder ”cookies”, vilket är textfiler som lagras på din dator, mobiltelefon mm. därför i syfte att känna igen det, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t.ex virus. Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering Om du raderar eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och dyka upp oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt. Personlig information I allmänhet Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till dig i en eller annan utsträckning. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och behandlar ett antal sådan information. Detta händer t.ex. av allmänt tillgång till innehåll om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, på annat sätt använder tjänster eller gör köp via webbplatsen. Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du ger uttryckligt samtycke till detta och själv anger uppgifterna behandlas även följande: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsuppgifter. Detta kommer vanligtvis att vara i samband med att du skapar en inloggning eller när du gör ett köp. Säkerhet Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen. Din information kommer endast att användas för det ändamål för vilket den samlades in och kommer att raderas när detta ändamål har uppfyllts eller inte längre är relevant. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, försvinner, försämras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen. Syfte Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som med största sannolikhet är relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar samt för att kunna tillhandahålla de tjänster du har efterfrågat, såsom t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll. Lagringsperiod Informationen sparas under den tid som lagen tillåter och vi raderar den när den inte längre är nödvändig. Perioden beror på informationens karaktär och bakgrunden till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när information raderas. Offentliggörande av information Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och ev klick på, geografisk plats, kön och ålderssegment osv. lämnas ut till tredje part i den mån denna information är känd. Vilka tredje parter som är inblandade kan du se i avsnittet om ”Cookies” ovan. Informationen används för reklaminriktning. Vi använder även ett antal tredje parter för att lagra och behandla data. Dessa behandlar endast information för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften. Spridning av personuppgifter såsom namn och e-post mm. kommer bara att ske om du samtycker till det. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd. Insikter och klagomål Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett gemensamt format (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke för att uppgifter om dig ska behandlas. Om uppgifterna som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan göras till: info@eurogym.dk. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta den norska datatilsynet. Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du även skicka en begäran om detta till ovan nämnda e-postadress. Utgivare Webbplatsen ägs och publiceras av: EURO GYMNASTIC EQUIPMENTS ApS Allikevej 10 4100 Ringsted Telefon: +45 57641266 E-post: info@eurogym.dk

Låt oss ta en pratstund

Är du intresserad av vår produkt? Fyll i dina uppgifter nedan så tar vi en pratstund.

Låt oss ta en pratstund

Är du intresserad av vår produkt? Fyll i dina uppgifter nedan så tar vi en pratstund.