Softmattor och Airmattor

Softmattor finns i höjder från 15 till 40 cm och är sammansatta av 3 skikt av kompakt skum, varvid det övre skiktet är ultramjuka . På toppen är mattan täckt med stretchtyger .

Airmatten finns i höjder från 50-90 cm och är konstruerad i 3 lager, varvid mellanskiktet består av skum med luftkanaler för större kompression och det översta lagret är av super-mjuk typ. På toppen är mattan täckt med stretchtyger .

  • Softkilmatta 100x200x45/15

  • Softkilmatta 200x300x60/15

  • Softkilmatta 130x260x60/15

  • Airmatta 200x400x50

  • Airmatta 220x400x90

  • Softbox 150x200x85

  • Soft kasta in-matta 100x200x15

  • Softmatta 200x400x40

  • Softmatta 200x300x30

Hittar du inte den storlek du vill, kan du kontakta oss, kan vi säkert ge önskad storlek

Skriv till oss för mer information och priser.